HUFO-studentene UiT

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppShare

Siden 2006 har vår studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med akademisk ansatte ved UiO og Humanistforbundet, arrangert Ungdomsundervisningen på Blindern. Etter kurset har ungdommene blitt kjent med grunnleggende trekk ved en vitenskapelig tenkemåte, og de har lært seg å forholde seg analytisk til den mengden av informasjon de blir utsatt for i hverdagen.

Ungdomsundervisningen har vært et alternativ til konfirmasjonsundervisning og har gitt ungdommene et minne for livet. Vil du være med og arrangere Ungdomsundervisningen 2016 i Tromsø?

Ta kontakt med postkassa@hufostudentene.no