Young Couple Sitting with a Pile of Books --- Image by © Royalty-Free/Corbis

HUFO-studentene

FacebookTwitterGoogle+WhatsAppShare

Vi er en organisasjon for alle studerende humanister.

Vi skal arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell legning, rase, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.

Vårt formål er å fremme forståelse, kommunikasjon og anerkjennelse på tvers av kulturelle og ideologiske forskjeller. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere Ungdomsundervisningen.

Vi ønsker å etablere studentorganisasjoner ved alle landets universiteter. På den måten kan alle ungdom få tilbud om Ungdomsundervisningen, alle studenter kan få jobbe med å sikre frihet, solidaritet og likeverd uten hensyn til kjønn, seksuell legning, rase, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.

Les mer om studentorganisasjonen ved ditt universitet her:

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet